CLUBINFO

Algemeen

Tennisclub Lottum stelt beginnende en gevorderde tennissers van alle leeftijden in de gelegenheid de tennissport te beoefenen op recreatief en prestatief niveau. Daartoe bieden wij het hele jaar door een mooi onderhouden tennispark en trainingsmogelijkheden aan. Wij organiseren diverse toernooien, nemen deel aan de K.N.L.T.B.- competitie en houden ook interne competities. Kortom wij bieden veel mogelijkheden de tennissport te beoefenen, voor elke leeftijd en op elk niveau. Graag hopen wij je te ontmoeten op ons tennispark; hopelijk tot ziens!

Organisatie

Het Bestuur
Het bestuur van TC Lottum bestaat uit:
Voorzitter: Bart van Lipzig
Secretaris: Jacqueline Kraus
Penningmeester: Peter Renders
Overige leden: Susanne Goossens, Mireille van Lipzig, Marly Zeelen en Dirk Bouten
Email: bestuur@tclottum.nl

Commissies
De wedstrijdcommissie bestaat uit:
Peter Weijs (wedstrijdleider)
Susanne Goossens
Rieky Surminski
Renata Weijs
Email: wedstrijdcommissie@tclottum.nl

De recreatiecommissie bestaat uit:
Hay Willems
Marly Zeelen
Hay Keijsers
Dirk Bouten
Email: recreatie@tclottum.nl

Jeugdcommissie:
Inactief
Email: jeugd@tclottum.nl

Competitieleidster:
Iny Houben

Poulecommissie:
Twan Hoeymakers
Marly Zeelen
Email: poulecompetitie@tclottum.nl

Beheer accommodatie:
Chrit Verheggen
Pierre Schreurs

Commissie ledenwerving en ledenbehoud:
Inactief

Contributie

Abonnementen TC Lottum:
Lidmaatschap senioren (inclusief 65+):
Dit lidmaatschap is het hele jaar geldig, en geeft recht op deelname aan alle toernooien, zowel recreatief als in wedstrijdverband.
Dit lidmaatschap kost 100 euro. 

Lidmaatschap jeugd
Dit lidmaatschap is het hele jaar geldig, en geeft recht op deelname aan alle toernooien die voor de jeugd worden georganiseerd, zowel recreatief als in wedstrijdverband.
Dit lidmaatschap kost 45 euro. 

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die doorgebrek aan middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes

Stichting Leergeld Horst aan de Maas

Opzegging lidmaatschap
Afmelden uiterlijk 15 december, bij te late afmelding is gehele contributie verschuldigd

Zomerlidmaatschap
Dit lidmaatschap is geldig in de maanden juni, juli en augustus. Bedoeld voor oa campinggasten en voet-/korfballers. In deze periode kan ongelimiteerd gebruik worden gemaakt van de tennisbanen. Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan recreatieve toernooien, maar niet aan wedstrijdtoernooien (zoals mix-clubkampioenschappen of rozentoernooi)
Het zomerlidmaatschap kost 30 euro.

Uitwonende student lidmaatschap
Voor dit abonnement dient de student daadwerkelijk in een andere stad te wonen. Hij/zij kan voor zover mogelijk deelnemen aan alle tennisactiviteiten die voor een “normaal” lid van toepassing zijn.
Dit lidmaatschap kost 65 euro.

Ouder-kind lidmaatschap
Dit lidmaatschap geeft de ouder het recht om samen met het jeugdlid te trainen, en is een heel jaar geldig.
Dit lidmaatschap is gratis.

Gepaste kleding en schoeisel is vereist.
Voor elke abonnementsvorm geldt, dat de normale afspraken en regels van de club nageleefd dienen te worden.

Rekeningnummer TC Lottum: NL54RABO0130107220

Reglementen

1. Op de baan zijn alleen tennisschoenen met vlakke zool toegestaan.
2. Tennissen dient in passende kleding te gebeuren.
3. Kinderen en volwassenen die niet tennissen, mogen niet op de baan komen en zorgen buiten de baan voor zo min mogelijk overlast.
4. Vooral bij warm weer ,voor het begin van iedere wedstrijd dienen de banen 3 en 4 [gravelbanen] met de handsproeier nat te worden gemaakt,de automatische sproeier mag alleen door de daartoe bevoegde personen bediend worden.
5. Als er water op de banen staat, is het verboden te spelen.
6. Na elke wedstrijd moeten in baan 3 en 4 eventuele gaten dichtgemaakt worden,en de baan geveegd met de daartoe aanwezige onderhoudsmaterialen. Na elke wedstrijd dienen de banen ook gewalst te worden, indien hiertoe aanwijzingen van het bestuur bij de speeltijden klok vermeld zijn.
7. De banen 1 en 2 (smash-court banen) dienen alleen na iedere wedstrijd geveegd te worden, bij natte banen dit achterwege laten. Bij dooi na een vorstperiode deze banen minimaal een dag niet bespelen.
8. Voor het betreden van de baan dient men de aanvangstijd op de bij de baan behorende klok in te stellen. De ingestelde tijd mag daarna niet meer veranderd worden. De toegestane tijd voor het enkelspel is 45 en voor het dubbelspel 60 minuten. Wanneerde maximale speeltijd is verstreken, is er voor eventuele wachtende geen wachttijd meer. Degene die het langst de toegestane tijd hebben overschreden, dienen als eerste de baan te verlaten. In het geval alle banen bezet zijn, dienen degene die al gespeeld hebben een minimale wachttijd van 30 minuten in acht te nemen. Bij meerdere wachtende hebben diegene die nog niet gespeeld hebben voorrang.
9. Bestuursleden en/of baancommissieleden kunnen het spelen te allen tijde onderbreken.
10. De tijden van baanonderhoud worden door de groundsman bij de tijdklok bekendgemaakt. Men dient de aanwijzingen van de groundsman tijdens het onderhoud op te volgen.
11. Elk lid dat met een introducé wil tennissen (maximaal 3x per jaar per persoon) moet vooraf introductiegeld (€ 2,50 per dag) aan een der bestuursleden afdragen. Men ontvangt dan een introducékaart, die tijdens het spelen, op de hiertoe aangewezen plaats, onder de klok van de baan waarop men speelt, duidelijk zichtbaar opgehangen moet worden.
12. Van maandag t/m woensdag hebben de junioren t/m 15 jaar na 19.00 uur te alle tijden speelrecht, zolang de banen niet bezet zijn. Als senioren dan willen spelen, dienen de junioren de baan onmiddellijk te verlaten, behalve wanneer de junior een competitiewedstrijd of een poulewedstrijd aan het afspelen is. Van donderdag t/m zondag hebben junioren t/m 15 jaar dezelfde speelrechten als de senioren.
13. ’s-Woensdags zijn de banen van 13.00 uur tot 17.00 uur voor de junioren t/m 15 jaar. Senioren hebben dan te allen tijde speelrecht zolang de banen niet bezet zijn.
14. De uren waarop de banen in verband met lessen en wedstrijden bezet zijn, worden tijdig op het mededelingenbord aangegeven. Bij competitie: 1 team heeft recht op 2 banen, 2 teams hebben recht op 3 banen, 3 teams hebben recht op 4 banen. De vrij liggende banen zijn beschikbaar.
15. Elk lid dient regelmatig het mededelingenbord te lezen, zodat wijzigingen, veranderingen en mededelingen bekend zijn.
16. Het gebruik van de baanverlichting is mogelijk tot 23.00 uur, hierna wordt deze automatisch uitgeschakeld. Tijdens de wintertijd is dit tot 22 uur.
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuuur

Clubgegevens

Ons tennispark beschikt over 4 banen, waarvan 2 gravel, en 2 smashcourt, deze laatste zijn het hele jaar bespeelbaar. Alle banen zijn verlicht. Het tennispark is open van zonsopgang tot 23 uur. Onze kantine is open van april t/m oktober ma t/m vrijdag van 19-23u. Tijdens activiteiten/toernooien, en gedurende het hele jaar op dinsdagavond tijdens de clubavond.

Bezoekadres:
Tennispark Kraaienhof
Broekhuizerweg 47a
5973 NW Lottum

077-4632385


Postadres:
Bestuur TC Lottum
Siebersbeek 6
5973 KA Lottum
Email: bestuur@tclottum.nl

Bankgegevens:
NL54RABO0130107220 tnv Tennisclub Lottum

Route:
Klik hier om naar google maps te gaan. Vul je eigen postcode in en de route naar onze tennisbanen verschijnt.

Clubinfo

Vrijwilligers
Onze vereniging draait met behulp van vele vrijwilligers. Zij zorgen ervoor, dat het park en het clubgebouw onderhouden wordt, dat de kantine bevoorraad is en, middels het verrichten van kantinediensten, dat de kantine geopend is. Ook de diverse toernooien en de competitie worden door vrijwilligers georganiseerd: Kortom, de inzet van vrijwilligers is van groot belang voor onze vereniging. Heb jij bepaalde kwaliteiten en wil je graag een steentje bijdragen? Meld je aan bij het bestuur.

Kantine en kantinedienst
De kantine is de ontmoetingsplaats voor onze leden, waar na het tennissen even bijgekletst kan worden. In het zomerseizoen (april - oktober) is de kantine geopend van maandag tot en met vrijdag van 19.00 - 23.00 uur, en in het weekend tijdens toernooien en competitie. 's Winters is de kantine geopend op de clubavond, tijdens de wintercompetitie en bij bijzondere gelegenheden, b.v. Sinterklaaspakjestoernooi.
De kantine wordt gerund door de leden zelf: elk lid wordt enkele malen per jaar een avond of dagdeel ingedeeld voor de kantinedienst.

Geschiedenis
TC Lottum is opgericht op 12 oktober 1977. Oorspronkelijk beschikte te club over 2 gravelbanen achter de Smetenhof. Sinds 11 september 1982 is de club gevestigd op een schitterend gelegen lokatie aan de Kraaienhof (Laan?) Jarenlang is hier op gravel gespeeld. Sinds 2014 beschikt de club over 2 gravelbanen en 2 smashcourtbanen, waardoor er nu het gehele jaar door getennist kan worden.

Introducees

Elk lid dat met een introducé wil tennissen moet vooraf introductiegeld (2,50 euro per dag voor senioren, en 1,25 per dag voor junioren) aan een van de bestuursleden afdragen. Men ontvangt dan een introducékaart die tijdens het spelen onder de klok van de baan waarop men speelt, duidelijk zichtbaar opgehangen moet worden.

Privacy Policy